Ένα ψηφιακό αποθετήριο για το Γεωπάρκο Ψηλορείτη

Newsroom
Newsroom

Στόχος είναι η αποτύπωση και ψηφιακή απόδοση χρήσιμων δεδομένων και στοιχείων για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής

Το ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης ΑΑΕ ΟΤΑ, στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού αποθετηρίου για το Γεωπάρκο Ψηλορείτη», υλοποιεί εργαστήρια συγκέντρωσης, κωδικοποίησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου μέσα από τα οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν ως προς τη χρήση της πλατφόρμας του Ψηφιακού Αποθετηρίου Γεωπάρκου Ψηλορείτη. 

Στόχος του έργου είναι η αποτύπωση και ψηφιακή απόδοση χρήσιμων δεδομένων και στοιχείων σχετικά με το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής.

Σκοπός είναι να συγκεντρωθεί, να τεκμηριωθεί και να οργανωθεί κατάλληλα υφιστάμενο επιστημονικό και αρχειακό υλικό που αποτελεί τεκμήριο για την περιοχή, το οποίο θα μπορεί αφενός να διαμοιράζεται εύκολα με τους ενδιαφερόμενους χρήστες, αφετέρου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη του νέου τουριστικού προϊόντος που δημιουργείται σε περιφερειακό επίπεδο και σχετίζεται με το brand της UNESCO (Λαϊκή τέχνη, τοπικά προϊόντα, ήθη έθιμα).

Βασική επιδίωξη είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας του Γεωπάρκου Ψηλορείτη, μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών για την ασφαλή διαφύλαξη, διάσωση, τεκμηριωμένη απόθεση, οργάνωση και διάθεση πολύτιμου αρχειακού υλικού, σχετικού με τη γεωποικιλότητα, τη βιοποικιλότητα και άλλων αξιόλογων τοπικών στοιχείων που σχετίζονται με το χαρακτηρισμό της UNESCO (π.χ Λαϊκή τέχνη, τοπικά προϊόντα).

Στα εργαστήρια, η ομάδα μελέτης θα παρουσιάσει τη λειτουργία του ψηφιακού αποθετηρίου με τρόπο σαφή και επεξηγηματικό, παρέχοντας επαρκή πληροφορία στους συμμετέχοντες αναφορικά με τη διαδικασία εμπλουτισμού του ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξοικειωθούν με την ανάρτηση τεκμηρίων στην πλατφόρμα, καθώς και τη διαχείρισή τους.

Συνολικά, θα υλοποιηθούν 4 εργαστήρια τα οποία χωρίζονται θεματικά (βιοποικιλότητα, γεωποικιλότητα, πολιτισμός) και γεωγραφικά (Ανώγεια, Αμάρι, Γέργερη) με μέγιστο αριθμό συμμετοχής τα 20 άτομα έκαστο. Απευθύνονται σε φορείς ΟΤΑ, ορειβατικούς, περιπατητικούς, φυσιολατρικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, μέλη της επιστημονικής κοινότητας το αντικείμενο της οποίας σχετίζεται με τη βιοποικιλότητα και τη γεωποικιλότητα, φορείς διαχείρισης σπηλαίων, μέλη της πολιτιστικής κοινότητας, καθώς και απλούς πολίτες της περιοχής.

Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν ως εξής:

Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2022, 12:00-15:00, ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης ΑΑΕ ΟΤΑ, Εργαστήριο συγκέντρωσης, κωδικοποίησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου βιοποικιλότητας και γεωποικιλότητας, Εγγραφείτε στο εργαστήριο

Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022, 18:00-21:00, Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Αμαρίου-Οψυγιά «Η ΣΑΜΙΤΟΣ», Εργαστήριο συγκέντρωσης, κωδικοποίησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου στοιχείων πολιτισμού, Εγγραφείτε στο εργαστήριο

Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022, 18:00-21:00, Αίθουσα ενορίας Γέργερης (πρώην ΚΑΠΗ, δίπλα στο πρώην Δημαρχείο), Εργαστήριο συγκέντρωσης, κωδικοποίησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου στοιχείων πολιτισμού, Εγγραφείτε στο εργαστήριο

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022, 11:00-14:00, ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης ΑΑΕ ΟΤΑ, Εργαστήριο συγκέντρωσης, κωδικοποίησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου στοιχείων πολιτισμού, Εγγραφείτε στο εργαστήριο

Οι συμμετέχοντες που το επιθυμούν, μπορούν να φέρουν μαζί τους αρχεία σε ψηφιακή μορφή  (φωτογραφίες, εικόνες, τεύχη, αρχεία ήχου και βίντεο) προκειμένου, με βάση αυτά, να γίνει η εκπαίδευση αναφορικά με τη διαδικασία της τεκμηρίωσης. Εναλλακτικά, τα ψηφιακά αρχεία μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@madeconsultants.gr, ή να αναρτηθούν στη φόρμα εγγραφής των εργαστηρίων. Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν μαζί τους και έντυπα αρχεία (φωτογραφίες, εικόνες, τεύχη κ.λπ.) μεγέθους έως Α4.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 (κωδικός ΣΑΕΠ 0021: 2021ΕΠ00210022) ΚΩΔ. MIS (ΟΠΣ): 5071071.


 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ