Έπεσαν οι υπογραφές για σημαντικά έργα ανάπλασης σε οικισμούς του Δήμου Οροπεδίου

Newsroom
Newsroom

Προϋπολογισμού 105.000 ευρώ υπέγραψε ο Δήμαρχος Γ. Στεφανάκης

Δύο έργα για την ανάπλαση-ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου με τίτλο «Ανάπλαση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Μαγουλά και στην περιοχή Αγίας Παρασκευής οικισμού Καμινάκι Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου» συνολικού προϋπολογισμού 104.995,52 € υπέγραψε ο Δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης.

Το πρώτο έργο αφορά τον οικισμό Μαγουλά και συγκεκριμένα την ανάπλαση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων του ορεινότερου οικισμού του Οροπεδίου Λασιθίου -αλλά και όλης της Κρήτης- αφού βρίσκεται σε υψόμετρο 900 μέτρων και αποτελεί την υψηλότερη κατοικήσιμη περιοχή του νησιού.

Ειδικότερα, στον γραφικό οικισμό Μαγουλά, η δημοτική οδός που διέρχεται εντός του οικισμού και καταλήγει σε κρήνη, που αποτελεί ιστορικό-πολιτιστικό τοπόσημο του οικισμού και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, παρουσιάζει φθορές λόγω παλαιότητας, και έχει απότομες υψομετρικές κλίσεις, ενώ η κρήνη έχει υποστεί σοβαρές φθορές. Η κρήνη είναι κατασκευασμένη από λιθοδομή και η ροή των υδάτων συσσωρεύεται σε ημικύκλια γούρνα διαμέτρου 3μ. περίπου. Οι φθορές εντοπίζονται στη γούρνα, με αποτέλεσμα μέρος της ποσότητας των υδάτων να διαρρέουν στο πλάτωμα και να οδηγούνται σε δημοτική οδό. Επιπλέον, ολόκληρος ο οικισμός Μαγουλάς είναι κτισμένος αμφιθεατρικά, με αισθητές κλίσεις των οδών του, μία εκ των οποίων εμφανίζει πολύ μικρό πλάτος και κλίση 15% και δεν καθιστά ικανή τη διέλευση οχημάτων. Επιπρόσθετα, η οδός παρουσιάζει σημαντικές φθορές λόγω παλαιότητας, δυσχεραίνοντας ακόμα και τη διάβαση πεζών, ειδικότερα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Το έργο, αφορά τη διάστρωση με κυβόλιθους της δημοτικής οδού που καταλήγει στην κρήνη, εξομαλύνοντας την υψομετρική διαφορά της οδού και δημιουργώντας ένα αποχετευτικό δίκτυο με εσχάρες και φρεάτια για τη διευθέτηση των όμβριων υδάτων, ώστε η διέλευση των πεζών να είναι ευκολότερη και ασφαλέστερη. Επιπλέον, θα αναδειχθεί η ιστορική κρήνη, μέσω της αποκατάστασης των κατεστραμμένων τμημάτων της και ανάδειξης του πλατώματος που την περιέχει, με αποψιλώσεις. 

Προκειμένου για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας με σεβασμό προς το περιβάλλον, προβλέπεται η τοποθέτηση καθιστικού εξοπλισμού, που θα αφομοιώνεται από το φυσικό τοπίο. Αναφορικά με τη δημοτική οδό που η κλίση της ανέρχεται στο 15% και δεν δύναται να επιτρέψει τη διέλευση οχημάτων, λόγω περιορισμένου πλάτους, προβλέπεται η δημιουργία κλίμακας, κατασκευασμένη από λιθοδομή με ακανόνιστους λίθους διαφόρων διαστάσεων, κατάλληλα λαξευμένων, καθ’ όλο το μήκος και το πλάτος της οδού, με σκοπό τη δημιουργία ασφαλούς πρόσβασης στους πεζούς, αφενός και αφετέρου, αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.

Οι ανωτέρω προτεινόμενες παρεμβάσεις, αναμένεται να συνδράμουν στη δημιουργία μίας ευχάριστης περιπατητικής διαδρομής, εντός του γραφικού οικισμού Μαγουλά, που θα καταλήγει σε ένα αισθητικά αναβαθμισμένο τοπόσημο της περιοχής, την κρήνη, ένα σημείο χαλάρωσης και επαφής του επισκέπτη με τη φύση και την ιστορία του τόπου.

Κατ’ αντιστοιχία, το δεύτερο έργο ανάπλασης αφορά σε περιοχή του οικισμού Καμινάκι. Το Καμινάκι, στο Οροπέδιο του Λασιθίου, είναι ένα όμορφο, πράσινο και ζωντανό χωριό με μακρά ιστορία, αν κρίνουμε από το γεγονός του ότι την πρώτη αναφορά σε αυτό τη συναντάμε στην απογραφή του Καστροφύλακα το 1583, και μάλιστα ως μετόχι Καμινάκι του Fauro - Fabro, δηλαδή του σιδηρουργού. Ο ναός της Αγίας Παρασκευής, πλησίον του οποίο προτείνεται η παρέμβαση, αποτελεί πολιούχου του Καμινακίου, χτισμένος στη θέση παλιού μοναστηριού των τελών του 15ου με αρχές του 16ου αιώνα, όπως μαρτυρούν παλιά συμβόλαια και διαθήκες στο σημείο Μονής.

Οι παρεμβάσεις έχουν σαν στόχο την ανάδειξη του ιστορικού αυτού μνημείου που αποτελεί πόλο έλξης των επισκεπτών και ταυτόχρονα ένα θρησκευτικό σύμβολο για τους προσκυνητές, καθόλη τη διάρκεια του έτους.   

Συγκεκριμένα, ενώ η μία πλευρά της εκκλησίας εδρεύει σε πρανές εδάφους, η άλλη, γειτνιάζει με δημοτική οδό και λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή, εμφανίζονται τόσο φαινόμενα κατολίσθησης πρανούς, όσο και πλημμυρικά φαινόμενα υπερχείλισης εξαιτίας κορεσμού του παρακείμενου στην οδό, εδάφους. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω φαινομένων, είναι να μειώνεται η επισκεψιμότητα στο ιστορικό και θρησκευτικό αυτό μνημείο, εξ αιτίας θεμάτων ασφαλούς πρόσβασης. Οι προτεινόμενη παρέμβαση, περιλαμβάνει τη δημιουργία τοιχίου αντιστήριξης του πρανούς, μήκους 50,00μ. στο πλαϊνό τμήμα της οδού, τη δημιουργία ρείθρου για την συσσώρευση των όμβριων υδάτων και μεταφορά τους σε σημείο υδροσυλλογής, καθώς και η  δημιουργία καθιστικού τοιχίου κατασκευασμένο από λιθοδομή επί της πλευράς που εδρεύει η εκκλησία. Τέλος, προτείνεται η τοποθέτηση οδοφωτισμού με φωτιστικά σώματα τα οποία θα περιέχουν φωτοβολταϊκό πάνελ για αυτόνομη λειτουργία κατά μήκος της οδού.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις, στοχεύουν στην ανάδειξη ιστορικο – πολιτιστικών και θρησκευτικών τοπόσημων της περιοχής του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, μέσω της διευκόλυνσης της προσβασιμότητας και βελτίωσης της ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, με σεβασμό προς το περιβάλλον και με απώτερο σκοπό, τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο Δήμο, ενισχύοντας την επισκεψιμότητά του σε όλα τα γραφικά χωριά του Λασιθίου.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης στο Δημαρχείο στο Τζερμιάδων παρέστησαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ψυχρού Μιχάλης Χαλκιαδάκης, ο Αντιδήμαρχος υποδομών Γιώργος Στρατάκης, ο Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων Χάρης Κοντογιάννης, ο Γ. Γραμματέας του Δήμου Δημήτρης Πλευράκης.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης ανέφερε ότι, «ο Δήμος μας κάνει πράξεις με έργα  και ικανοποιεί τα αιτήματα της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας, αξιοποιώντας πόρους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των δημοτών, αποβλέποντας στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και στη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και την διάχυση του τουρισμού, προς όφελος όλων των κοινοτήτων, ενώ το επόμενο διάστημα συνεχίζοντας υπογράφουμε και παραλαμβάνουμε έργα, αναπλάσεις και αποκαταστάσεις και στις άλλες κοινότητες του Δήμου μας».

Τα δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού 104.995,52 € που υπέγραψε ο Δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης με τον ανάδοχο του έργου Ιωάννη Κασσωτάκη με αντίκλητο του έργου στην περιοχή τον Δημήτριο Κοντογιάννη κάτοικο Τζερμιάδων, θα αρχίσουν άμεσα μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες ενώ η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται μέχρι 90 ημέρες δηλαδή μέχρι την 22-04-2023.


Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και το Λασίθι

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ