Εξεταστικά κέντρα στην Κρήτη για Γραμμικό και Ελεύθερο Σχέδιο, ζητούν οι ενώσεις γονέων

Εξεταστικά κέντρα στην Κρήτη για Γραμμικό και Ελεύθερο Σχέδιο, ζητούν οι ενώσεις γονέων

Επιστολή της Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης

Επιστολή προς την Σχολή του Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης με θέμα τις συνθήκες εξέτασης των υποψηφίων φοιτητών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στα μαθήματα Γραμμικό Σχέδιο και Ελεύθερο Σχέδιο, απέστειλε η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης:

Όπως αναφέρουν: 

Ζητούμε τις απόψεις σας για ένα πολύ κρίσιμο  και εξαιρετικά επείγον ζήτημα που αφορά τους υποψήφιους φοιτητές σας και τις οικογένειες τους. Τις επόμενες μέρες αναμένεται η ανακοίνωση των εξεταστικών κέντρων των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Ειδικών Μαθημάτων. Σύμφωνα με πάγια πρακτική των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας τα μαθήματα του Γραμμικού και του Ελευθέρου Σχεδίου, απαραίτητα για την εισαγωγή στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, εξετάζονται αποκλειστικά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Γνωρίζουμε ότι  πέρυσι λειτούργησαν είκοσι (20) εξεταστικά κέντρα για την εξέταση του Γραμμικού και του Ελεύθερου Σχεδίου σε όλη τη χώρα. Στην Αττική λειτούργησαν  δέκα (10) εξεταστικά κέντρα, από αυτά έξι για τους μαθητές της Αττικής, ενώ τέσσερα (4!) κέντρα προορίζονται αποκλειστικά για εξέταση εκατοντάδων μαθητών της Νότιας Ελλάδας και της Κρήτης!

 Και μόνο τα παραπάνω δεδομένα αποδεικνύουν αφενός την ανάγκη εξέτασης και του Ελεύθερου και του Γραμμικού Σχεδίου σε τοπικό επίπεδο, λόγω του μεγάλου αριθμού των υποψηφίων που προέρχονται από την επαρχία, καθώς και τη δυνατότητα παράλληλης εξέτασης των μαθημάτων αυτών σε πολλά και απομακρυσμένα μεταξύ τους εξεταστικά κέντρα, αφού ήδη εξετάζονται σε είκοσι διαφορετικά εξεταστικά κέντρα διάσπαρτα σε όλη την Αττική και την Θεσσαλονίκη.

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του σχολικού έτους που διανύουμε μόνο στο νομό Χανίων υπάρχουν 71 υποψήφιοι φοιτητές που θα υποχρεωθούν να μεταβούν στην Αθήνα για να εξεταστούν στο Ελεύθερο και στο Γραμμικό Σχέδιο, ενώ εκτιμούμε ότι για όλη την Κρήτη ο υπερβαίνουν τους 300.

Με αφορμή τις ειδικές συνθήκες της πανδημίας, μελετήσαμε με τη συνδρομή  ομάδας εκπαιδευτικών με πολύχρονη εμπειρία στην διδασκαλία των ειδικών μαθημάτων και την οργάνωση και διεξαγωγή αυτών πανελλαδικών εξετάσεων, τις συνθήκες εξέτασης των ειδικών μαθημάτων, στα οποία περιλαμβάνεται το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο.

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος  επιστημονικός, παιδαγωγικός, κοινωνικός ή οικονομικός, που να δικαιολογεί τη σύσταση των εξεταστικών κέντρων που αναλογούν και προορίζονται αποκλειστικά για την εξέταση των εκατοντάδων μαθητών της Κρήτης στο Ελεύθερο και στο Γραμμικό Σχέδιο στην Αθήνα. Αντιθέτως η πρακτική αυτή έχει πλήθος αρνητικών επιπτώσεων στους μαθητές και τις οικογένειες του, και παραβιάζει τα θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα τους στην ισότητα, στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους και την ελεύθερη επιλογή των σπουδών και   του επαγγέλματος. Επιπλέον, ιδίως φέτος, θα αποτρέψει μεγάλο αριθμό υποψηφίων από τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις!

Επισημαίνουμε ότι για την εξέταση του Γραμμικού και του Ελεύθερου σχεδίου δεν απαιτείται τα εξεταστικά κέντρα να διαθέτουν κανένα ειδικό εξοπλισμό. Οι μαθητές της περιφέρειας μεταβαίνουν στην Αθήνα για να εξεταστούν σε τυπικές σχολικές αίθουσες, όπου τους ζητείται να τοποθετήσουν τις πινακίδες σχεδίασης, είτε του Ελεύθερου είτε του Γραμμικού Σχεδίου, που έχουν μεταφέρει από τον τόπο κατοικίας τους, πάνω σε δύο συνηθισμένα θρανία τάξης που έχουν ενωθεί γι’ αυτό τον σκοπό.

Οι μαθητές μεταφέρουν από τον τόπο κατοικία τους (π.χ. την Κρήτη) τις πινακίδες σχεδίασης, τα όργανα σχεδίασης και τα μέσα σχεδίασης που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της εξάωρης εξέτασης. Ειδικότερα σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου 13 Ιουνίου 2019 του υπουργείου Παιδείας[1].

«Κατά την εξέταση στο «Γραμμικό Σχέδιο» δίνεται στους υποψηφίους χαρτί σχεδίασης, που οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 0,50 Χ 0,70 μ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, 0,50 Χ 0,58 μ.. Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης, διαστάσεων αναλόγων με το χαρτί σχεδίασης και τα απαραίτητα για τη σχεδίαση όργανα και υλικά, δηλαδή χαρτί πρόχειρο σχεδίασης (ριζόχαρτο ή άλλο, σε διάσταση περίπου Α4), μολύβια με διαφορετική σκληρότητα για διαφορετικά πάχη γραμμών, όργανα για σχεδίαση με μολύβι ή με σινική μελάνη, ταυ ή παραλληλογράφο, τρίγωνα σχεδίασης, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μέσα σχεδίασης (διαβήτη, καμπυλόγραμμο, γομολάστιχα, ξύστρα - καμπάνα κ.λ.π.). Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει μεγεθυντικό φακό.»

«Κατά την εξέταση στο «Ελεύθερο Σχέδιο», δίνεται στους υποψηφίους χαρτί σχεδίασης, που οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 0,50 Χ 0,70 μ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, 0,50 Χ 0,50 μ.. Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης, διαστάσεων αναλόγων με το χαρτί σχεδίασης. Η εξέταση γίνεται με μολύβια. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του, εκτός από την πινακίδα, μολύβια μαλακά και σκληρά, γομολάστιχα, ξύστρα

Οι μαθητές από την Κρήτη πρέπει να μεταφέρουν δύο τουλάχιστον ογκώδεις πινακίδες σχεδίασης και όλα τα όργανα και υλικά που θα χρειαστούν σε μέσα μαζικής μεταφοράς, πλοία, λεωφορεία, τραίνα κλπ., με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος απώλειας, φθοράς ή καταστροφής τους. Έχουν αναφερθεί στο παρελθόν περιπτώσεις μαθητών από την επαρχία που κινδύνεψαν να μην διαγωνιστούν, ή διαγωνίστηκαν κάτω από κακές συνθήκες, καθώς δεν παρέχονται από τα εξεταστικά κέντρα πινακίδες ή άλλα υλικά, προς αντικατάσταση φθαρμένων ή απολεσθέντων πινακίδων, οργάνων και υλικών, κάτι που δεν είναι σπάνιο να συμβεί κατά τη διάρκεια ενός διήμερου ταξιδιού. Το άγχος και οι πρακτικές δυσκολίες είναι προφανώς ακόμα μεγαλύτερες για τους μαθητές εκείνους που για οικονομικούς ή οικογενειακούς λόγους αναγκάζονται να πραγματοποιήσουν αυτό το πολυήμερο ταξίδι μόνοι τους.

Αξίζει να επισημάνουμε την άνιση και αδικαιολόγητη μεταχείριση των μαθητών των Γενικών Λυκείων που υποχρεώνονται να μεταβούν στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για να εξεταστούν στο μάθημα του Γραμμικού Σχεδίου, όταν αποδεδειγμένα υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστούν τοπικά, όπως γίνεται με αντίστοιχο μάθημα (Αρχιτεκτονικό Σχέδιο) του τομέα Δομικών Έργων που εξετάζεται στα Εξεταστικά Κέντρα που υπάρχουν σε κάθε νομό. Αυτό αποδεικνύεται από σχετικό δελτίου τύπου του Υπουργείου Παιδείας [2], αλλά και από το έγγραφο με αριθμό Φ.151/90546/Α5/05-05-2019 (ΑΔΑ:66Ο64653ΠΣ-9ΙΧ) της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων[3], με το οποίο παρακαλούνται οι πρόεδροι των Εξεταστικών Κέντρων ΕΠΑΛ 2019, να επανελέγξουν την επάρκεια σε κόλλες γραμμικού σχεδίου. Στο ίδιο έγγραφο περιγράφονται οι πινακίδες, τα όργανα και υλικά σχεδίασης, που φέρουν μαζί τους ότι οι υποψήφιοι, τα οποία ταυτίζονται απολύτως με όσα προβλέπονται στο Δελτίο Τύπου του υπουργείου Παιδείας (13/06/2019) για τους μαθητές ΕΠΑ.Λ και ΓΕΛ που εξετάζονται στο Γραμμικό Σχέδιο [1].

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ