Χειριστής Κλαρκ: Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Άδειας

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα.

O Εκπαιδευτικός Όμιλος dp studies, υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Χειρισμό Ανυψωτικών Περονοφόρων Μηχανημάτων – Κλαρκ (ειδικ. 2), με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την Περιφέρεια και το Υπ. Ανάπτυξης. (ΦΕΚ Β 3350 – 12/6/2024).

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Θεωρητική κατάρτιση (δια ζώσης εκπαίδευση) διάρκειας 12 ωρών και
Πρακτική άσκηση (διά ζώσης εκπαίδευση) διάρκειας 60 ωρών
Εξετάσεις πιστοποίησης, με σκοπό την απόκτηση άδειας άσκησης έργου

Η θεωρητική κατάρτιση γίνεται στις εγκαταστάσεις του dp studies. Η πρακτική άσκηση διεξάγεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις επιχείρησης που διαθέτει κλαρκ, συμπεριλαμβανομένων φορέων του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε ελεγχόμενο εργαστηριακό περιβάλλον. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης γίνονται και για το θεωρητικό και για το πρακτικό μέρος.

Ποιοι μπορούν να πάρουν την άδεια Χειριστή Κλάρκ – Δικαίωμα συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι για να μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρέπει:

Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχης βαθμίδας από το εξωτερικό
Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Με βάση το (ΦΕΚ Β 3350 – 12/6/2024), τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα προσκομίζουν στους Φορείς Υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης (ΚΔΒΜ) τα εξής:

αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης (ζητήστε την από το dp studies)
φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (για πολίτες εκτός Ε.Ε. και άδειας παραμονής ή εργασίας)
επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας
πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο φορέα, για αρτιμέλεια (από παθολόγο ή ορθοπεδικό ή γενικό γιατρό), για ακοή (από ΩΡΛ) και για όραση (από οφθαλμίατρο)
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1983 στην οποία δηλώνεται:
ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά / στοιχεία είναι ακριβή και αληθή
η οικεία τους Περιφέρεια, ήτοι η Περιφέρεια στην οποία αντιστοιχεί η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής τους.
Τμήματα Κατάρτισης

Όσοι ενδιαφέρεστε για τα σεμινάρια, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση άδειας "Χειριστή Κλάρκ", δηλώστε συμμετοχή στο dp studies, επικοινωνώντας μαζί μας στα τηλέφωνα: ☎️ 2810.24.00.24, ☎️ 2810.313.603, ☎️ 2810.285.627 και εμείς θα σας κατευθύνουμε για τα επόμενα βήματα σας μέχρι την απόκτηση της άδειας ασκήσεως έργου.

Εναλλακτικά επισκεφτείτε ένα από τα παραρτήματα του dp studies και δηλώστε τη συμμετοχή σας.

✅ 1ο Παράρτημα: Κορωναίου 4 (Κέντρο Ηρακλείου) – ☎️ τηλ. 2810.24.00.24
✅ 2ο Παράρτημα: Μελίνας Μερκούρη 64 (Θέρισος) – ☎️ τηλ. 2810.313.603

Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής

Όσοι ενδιαφέρεστε να εκδηλώσετε ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος, πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο "Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος" και εξειδικευμένος σύμβουλος του dp studies, θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (πατήστε εδώ)

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ