Με γεμάτη "ατζέντα" η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

Με γεμάτη "ατζέντα" η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

Στο Πολιτιστικό Κέντρο

Συνεδριάζει δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (Π.Σ.Κ.Η. - αίθουσα Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού) την  Δευτέρα  13 Ιουλίου 2020  και  ώρα 17:55 με 56 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:

                                          ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή εποπτείας της λειτουργίας της Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου.
 2. Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού  σταδίου Παλιανής. 
 3. Παραχώρηση αναψυκτήριου και χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στο Πάρκο Γεωργιάδη. 
 4. Συμπλήρωση της με αριθμ. 192/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 5. Παραχώρηση χρήσης τμημάτων ακίνητων χαρακτηρισμένων ως σχολικών χωρών για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών. 
 6. α) Αναμόρφωση προϋπολογισμού δαπανών τρέχοντος οικονομικού έτους 2020 με την εγγραφή νέου ΚΑ για το έργο «Κατασκευή Μνημείου Πεσόντων αξιωματικών» β) Τροποποίηση προγράμματος Τεχνικών Έργων 2020 (απόφαση 317/20202 Οικονομικής Επιτροπής). 
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την προμήθεια κρανών (απόφαση   319/2020 Οικονομικής Επιτροπής). 
 8. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού Δαπανών έτους 2020 με την ένταξη νέου Κωδικού Αριθμού (Κ.Α.) για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Γεωφυσική Έρευνα Ρηγμάτων στην περιοχή των «Πατελών» του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 320/2020 Οικονομικής Επιτροπής). 
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Τμήματος Έργων Υπαιθρίων Χώρων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κεντρικής οδού Ρουκανίου» (απόφαση 321/20202 Οικονομικής Επιτροπής). 
 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για δράσεις του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών (απόφαση 355/2020 Οικονομικής Επιτροπής).  
 11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την κάλυψη των δαπανών για την κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων για εφαρμογή του σχεδίου πόλης (απόφαση 364/2020 Οικονομικής Επιτροπής). 
 12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (απόφαση 366/2020 Οικονομικής Επιτροπής). 
 13. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2020 εγγράφοντας ένα νέο έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 1η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 398/2020 Οικονομικής Επιτροπής).  
 14. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2020 εγγράφοντας ένα νέο έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 2η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 399/2020 σε Ορθή Επανάληψη,  Οικονομικής Επιτροπής).  
 15. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2020 εγγράφοντας ένα νέο έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 400/2020 σε Ορθή Επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής).  
 16. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2020 εγγράφοντας ένα νέο έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 401/2020 Οικονομικής Επιτροπής). 
 17. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2020 εγγράφοντας ένα νέο έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 402/2020 Οικονομικής Επιτροπής). 
 18. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2020 εγγράφοντας ένα νέο έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Δημοτική Κοινότητα Βασιλειών του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 403/2020 Οικονομικής Επιτροπής). 
 19.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2020 εγγράφοντας ένα νέο έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Δημοτική Κοινότητα Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 404/2020 Οικονομικής Επιτροπής). 
 20. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2020 εγγράφοντας ένα νέο έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Δημοτική Κοινότητα Γοργολαϊνη του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 405/2020 Οικονομικής Επιτροπής).  
 21. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2020 εγγράφοντας ένα νέο έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Δημοτική Κοινότητα Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 406/2020 Οικονομικής Επιτροπής).  
 22. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την προμήθεια σκουπών, φαρασιών κ.λ.π. (απόφαση 408/2020 Οικονομικής Επιτροπής). 
 23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 μετά τη με αρ. 1224/2019 Απόφαση Ειρηνοδικείου για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση οδών Σταδίου, Ηρακλείτου, Ηροδότου και Δημοκρατίας περιοχής Θαλασσινών ΠΕ17 Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου» (απόφαση 409/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 24. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την κάλυψη της αμοιβής ενός πιστοποιημένου εκτιμητή (απόφαση 412/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 25. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για τη δημιουργία Κ.Α. Εσόδου και Κ.Α. Δαπανών για επιχορήγηση από Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης και με τίτλο «Συντήρηση αγροτικού δικτύου της τοπικής Κοινότητας Αυγενικής της Δημοτικής Ενότητας Παλιανής»  (απόφαση 416/2020 Οικονομικής Επιτροπής). 
 26. Έγκριση τροποποίησης του τίτλου του Κ.Α. εξόδων 00-6737.042 του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2020 (απόφαση 428/2020 Οικονομικής Επιτροπής). 
 27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με τα αιτήματα (4) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 431/2020 Οικονομικής Επιτροπής). 
 28. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την κάλυψη των δαπανών για την  παροχή υπηρεσιών για θέματα  συμβουλευτικής υποστήριξης (απόφαση 432/2020 Οικονομικής Επιτροπής). 
 29. Ανάκληση της αριθμ. 254/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού και λήψη νέας (απόφαση 473/2020 Οικονομικής Επιτροπής)  
 30. Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 2020 (απόφαση  474/2020 Οικονομικής Επιτροπής) 
 31. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση των Κ.Α. προϋπολογισμού δαπανών μισθοδοσίας (απόφαση 475/2020 Οικονομικής Επιτροπής). 
 32. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με τα αιτήματα (6) τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 476/2020 Οικονομικής Επιτροπής) 
 33. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την κάλυψη δαπανών υπερωριών υπαλλήλων (απόφαση 477/2020 Οικονομικής Επιτροπής). 
 34. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για τη λήψη φωτογραφιών για την φωτογραφική τεκμηρίωση δημοσίων έργων (απόφαση 257/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 35. Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης σύμφωνα με την 280/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων κ. Σταματάκη Χαρίδημου και Σταματάκη Ελένης του Νικολάου, εμβαδού 295,01 μ2, στο Ο.Τ. 501 (Γ1900) της περιοχής «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» τμήμα V του Δήμου Ηρακλείου για την δημιουργία σχολείου – νηπιαγωγείου (απόφαση 378/2020 Οικονομικής Επιτροπής). 
 36. Ανάκληση της με αριθμό 318/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 464/2020 Οικονομικής Επιτροπής). 
 37. Έγκριση  του Πρακτικου13/3-7-2020 της  Επιτροπής άρθρου 32 Ν. 1080/80. 
 38.  Συνδιοργάνωση εθελοντικών δράσεων φύτευσης.
 39. Υποκατάσταση μελετητή στην υπό εξέλιξη σύμβαση με τίτλο "Πολεοδομική μελέτη επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ - ΜΑΡΑΘΙΤΗΣ".
 40. Έγκριση τροποποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ηρακλείου με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου  στα πλαίσια εκτέλεσης του υποέργου 3  "Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Φάση Β) – «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου» της Πράξης «Ανάπλαση – Βιοκλιματική Αναβάθμιση οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου» με κωδικό ΟΠΣ 50535094.  
 41. Μεταφορά έργου με τίτλο "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις" από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 42. Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Φιλανθρωπικού Σωματείου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Παιδικά Χωριά SOS».
 43. Πρόταση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για διορισμό δύο ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Η.Κ.Ε.Η., για το οικονομικό έτος 2019 και καθορισμό αμοιβής τους.  
 44. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Ε.Σ.Δ.Α.Κ. για την λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Ηρακλείου. 
 45. Έγκριση έναρξης διαδικασιών για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου.
 46. α. Ορισμός Επιτροπής εκτίμησης κινητών πραγμάτων β. Ορισμός Επιτροπής εκποίησης κινητών πραγμάτων κυριότητας του Δήμου Ηρακλείου.   
 47. Έγκριση απομάκρυνσης δέντρων.  
 48. Εισήγηση για τη δυνατότητα ή μη εκ νέου επιβολή δέσμευσης ακινήτου που βρίσκεται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου, στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Μονή Τοπλού Καστροφυλάκων και Εμμ. Μουντράκη κατ’ εφαρμογή της 1000/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (απόφαση 39/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 49. Ανάκληση της αρ. 83/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πρότασης τροποποίησης στο οικοδομικό τετράγωνο 90 εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης πρώην Δήμου Νέας Αλικαρνασσού και νυν Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 43/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).   
 50. Χορήγηση άδειας εκσκαφής για το έργο "Επέκταση δικτύου οπτικών ινών της Εταιρείας ΤηλεπικοινωνιώνWIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ στα πλαίσια του έργου «Επέκταση δικτύου οπτικών ινών WIND NGE στο Δήμο Ηρακλείου»  (στην περιοχή Μεσαμπελιές ). 
 51. Χορήγηση άδειας εκσκαφής για το έργο "Επέκταση δικτύου οπτικών ινών της Εταιρείας ΤηλεπικοινωνιώνWIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ στα πλαίσια του έργου «Επέκταση δικτύου οπτικών ινών WIND NGE στο Δήμο Ηρακλείου» (στο τμήμα Θέρισος -  Μασταμπά). 
 52. Χορήγηση έγκρισης τοποθέτησης καμπινών της Εταιρείας ΤηλεπικοινωνιώνWIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ στα πλαίσια του έργου «Επέκταση δικτύου οπτικών ινών WIND NGE  στο Δήμο Ηρακλείου (στο τμήμα Θέρισος -  Μασταμπά) – (απόφαση 44/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).    
 53. Χορήγηση έγκρισης τοποθέτησης καμπινών της Εταιρείας ΤηλεπικοινωνιώνWIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ στα πλαίσια του έργου «Επέκταση δικτύου οπτικών ινών WIND NGE  στο Δήμο Ηρακλείου (στην περιοχή Μεσαμπελιές) – (απόφαση 45/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).    
 54. Κυκλοφοριακή Μελέτη βόρεια της Λ. Ικάρου (απόφαση 47/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) . 
 55. Μετακίνηση της Λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Δευτέρα στην 3η Δημοτική Κοινότητα (περιοχή Καμίνια) – (απόφαση 42/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 56. Eπικαιροποίηση των αποφάσεων Δ.Σ. 882/2018 & 906/2019. 

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ