Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς»

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς»

Το πρόγραμμα σπουδών κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας, και παρέχει πεδίο για υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές δραστηριότητες

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους Τμημάτων ειδικότητας Μηχανικού και άλλων συναφών ειδικοτήτων στην εφαρμογή γνώσεων οργάνωσης, διοίκησης και οικονομίας για το σχεδιασμό, τον έλεγχο, την προώθηση και τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με μια επιχείρηση, ένα οργανισμό ή ένα φορέα. Επομένως, το πρόγραμμα σπουδών κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας, και παρέχει πεδίο για υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές δραστηριότητες.

 

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να: 

 • Οργανώνουν και να διοικούν αποτελεσματικά ομάδες και επιχειρήσεις
 • Εφαρμόζουν σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης 
 • Αναλύουν οικονομοτεχνικά τεχνολογικές εφαρμογές και έργα
 • Προωθούν την τεχνολογική καινοτομία με τρόπο οικονομικά και οργανωτικά βέλτιστο
 • Λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις σε ένα πολύπλοκο οικονομικό περιβάλλον
 • Αναπτύξουν / βελτιώσουν σημαντικά ατομικά προσόντα και ικανότητες για την επαγγελματική συνεργασία και την επιχειρηματικότητα.
 

Επομένως ο απώτερος στόχος του προγράμματος είναι:

 • H ενδυνάμωση των Μηχανικών και συναφών ειδικοτήτων με οικονομικές-διοικητικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να γίνουν περιζήτητα στελέχη οργανισμών / επιχειρήσεων ή επιτυχημένοι αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες. 
 • Η κάλυψη της σύγχρονης κοινωνικο-οικονομικής ανάγκης για ολοκληρωμένους επαγγελματίες που θα προωθούν την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο, σύμφωνα με τις κύριες αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας. 
 

Ως πλεονεκτήματα του προγράμματος μπορούν να αναφερθούν:

 • Η πρακτική εφαρμογή των σπουδών και των μαθημάτων  μέσα από εξέταση πραγματικών περιπτώσεων, μελετών περίπτωσης και ανάλυση-εξέταση υφιστάμενων επιχειρηματικών προβλημάτων
 • Η διεπιστημονικότητα του μεταπτυχιακού προγράμματος (συνεργασία δύο σχολών του Ελληνικού Μεσογειακού πανεπιστημίου, με διαφορετικό επιστημονικό πεδίο), με σκοπό να υποστηρίξουν μια εμπλουτισμένη και αναβαθμισμένη εκπαιδευτική προσέγγιση
 • Το χαμηλό κόστος διδάκτρων σε σχέση με άλλα αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα. Το κόστος διδάκτρων έχει μοναδικό στόχο την κάλυψη λειτουργικών και διδακτικών αναγκών του προγράμματος. 
 • Η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των μαθημάτων. 
 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί να διαθέτει μια ευέλικτη δομή. Συνοπτικά:

 • Το ΔΠΜΣ έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων εξ αυτών, οι φοιτητές παρακολουθούν δέκα (10) μαθήματα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή εργασία.
 • Δίνεται η δυνατότητα σε αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών να επιλέξουν μερική φοίτηση. 
 • Είναι δυνατή η αναστολή φοίτησης, για σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτηση του φοιτητή, η διάρκεια της οποίας δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο φοίτησης.
 • Δίνεται σε φοιτητές η δυνατότητα απαλλαγής από ένα μάθημα για τις περιπτώσεις φοιτητών στα οποία έχουν αποδεδειγμένη και τεκμηριωμένη μεγάλη επαγγελματική ή άλλη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
 • Οι διπλωματικές εργασίες αφορούν πραγματικά προβλήματα προερχόμενα από τον χώρο εργασίας των φοιτητών.
 • Τα μαθήματα αφορούν Μάνατζμεντ & Ηγεσία, Μάρκετινγκ, Στατιστική στις επιχειρήσεις, Διοίκηση έργου, Διοικητική οικονομική, Μεθοδολογία έρευνας, Καινοτομία και επιχειρηματικότητα, Χρηματοοικονομική, Λήψη αποφάσεων και ανάλυση κινδύνων σε επιχειρηματικό περιβάλλον, Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ