Συνεδριάζει ξανά εκτάκτως για το δάνειο προς τον Δήμο το Δημοτικό Συμβούλιο

Newsroom
Newsroom

Την ερχόμενη Πέμπτη

Σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση με κατεπείγοντα χαρακτήρα προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου,  την Πέμπτη 28 Μαρτίου.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 18.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος») σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και την εγκύκλιο 98 με αριθμ. πρωτ. 8.182/26.01.2024 και ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα συνίσταται στο γεγονός ότι, ένεκα αδυναμίας ισοσκελίσεως του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2024 για να μπορέσει να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα η χρηματοδότηση των υποχρεώσεών του και αφού αποφασίστηκε δυνάμει της με αριθμό 78/29-02-2024 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου η ανάγκη να συνομολογηθεί δάνειο ισοσκελισμού σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4325/2015 ύψους 26.987.420,40 € για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και αφού παραπέμφθηκε το θέμα στην Δημοτική Επιτροπή ώστε να ενεργήσει στα πλαίσια των νομίμων αρμοδιοτήτων της,  αφού η Δημοτική Επιτροπή ενήργησε τα δέοντα και αφού παρελήφθη η σχετική προσφορά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ακολούθησε η με αριθμό 94/13-03-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε δεκτή η πρόταση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αποφασίστηκε η υποβολή αίτησης προς αυτό για την χορήγηση του προαναφερθέντος δανείου, η Δημοτική Επιτροπή δυνάμει της  με αριθμό 118/26-03-2024 αποφάσεώς της εισηγείται την αποδοχή των όρων του Δ.Σ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την χορήγηση δανείου ισοσκελισμού του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου οικ. έτους 2024.

  http://idomeneas.heraklion.gr/files/ds/prosklisi%20ds%2028-03-2024.pdf

 
 
Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και το Ηράκλειο

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ