Τα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου από την 1η Αυγούστου

Τα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου από την 1η Αυγούστου

Από αεροδρόμιο, λιμάνι, και από Αμμουδάρα και κνωσό

ΑΠΟ 01/08/2021 ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

-       ΑΠΟ ΓΙΟΦΥΡΟ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ : 05:55 – 06:20 – 06:40 – 06:55 (ΠΡΑΣΑ ΑΜΝΙΣΣΟ) – 07:05 – 07:10 (ΚΑΛΛΙΘΕΑ)…. 07:20 & ΚΑΘΕ 15 ME 20 ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 01:00 (ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ JUMBO)

-       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Α.Τ.Ε.Ι. :  06:00 – 06:35 – 07:10 – 07:40 – 07:50* – 08:10 – 08:35 – 08:55* – 09:10 - 09:35 – 09:55* – 10:10 – 10:25 –   10:35 – 11:10 – 11:25* – 11:35 – 11:55* – 12:05** - 12:10 – 12:25 - 12:35 – 12:55* -  13:10 – 13:25* - 13:35 – 13:55* ( Γουρν.) – 14:10 – 14:25* - 14:35 – 14:55* - 15:10 – 15:25* - 15:35 – 15:55* - 16:10 – 16:25* - 16:35 – 16:55* - 17:05** 17:10 – 17:25* - 17:35 – 17:55* - 18:10 – 18:25* - 18:35 – 18:55* - 19:10 – 19:25* - 19:35 – 19:55* - 20:10 – 20:25* - 20:45* - 21:10 – 21:25* - 21:45* - 22:15 – 22:50.                                                                           ( * : ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΜΝΙΣΣΟ  -   ** ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ )    -   ( 23:20*  ΕΧΤRΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΘΕΡΙΣΣΟΣ :  06.15 - 7.00 - Κάθε 30 λεπτά , έως 15:00 - Μετά Κάθε 1 Ώρα, Έως  22:00.

·         Κυριακή : 06:15 – 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 - 18:00 - 20:00 – 22:00.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ :  06:10 – 7:00 – 7:30 – 08:15 – 08:30 – 08:45 – 09:00 – 09:15 – 09:30 -  09:45 – 10:00 – 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:40 – 12:00 – 12:20 – 12:40 – 13:00 – 13:20 – 13:40 – 14:00 –     14:40 – 15:00 – 15:20 – 15:40 – 16:00 – 16:20 – 16:40 – 17:00 – 17:20 – 17:40 – 18:00 – 18:20 – 18:40 –    19:00 – 19:15 – 19:30 – 19:45 – 20:00 – 20:40 – 21:00 – 21:20 – 21:40 – 22:00 – 22:35 – 23:05 – 23:30 – 00:00.

 

ΛΙΜΑΝΙ - ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ :  11:30 – 14:30 – 17:30 – 20:30. ( ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΜΟΝΟ )

 

AMMOYΔΑΡΑ - ΚΝΩΣΣΟΣ - EXPRESS :   08:30 – 09:30 – 10:30 - 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30.

·         Εκτός Κυριακές.  

ΚΝΩΣΣΟΣ - AMMOYΔΑΡΑ - EXPRESS :   09:15 – 10:15 - 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15.

·         Εκτός Κυριακές.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ -  ΓΑΖΙ :  06.20 – 06.45* – 07.20 – 08:20 – 11:20 – 14:20* - 17:25 – 20:20 – 22:25.

 

ΛΙΜΑΝΙ - ΓΑΖΙ :  09:30 – 10:30 – 12:30 – 13:30 – 15:30 – 16:30 – 18:30 – 19:30 – 21:30  

 

·         Σάββατο :  06:45* - 07:55 - 09:10 – 10.30 - 12.10 – 13.30 – 15:10 –16:30 –18:10 –20:30 – 22:10.

  ( * ΑΝΑΧ/ΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡ. )

·         Κυριακή : 07:30 - 10:10 - 13:10 – 16.10 - 19.10 – 22.10.                      

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ -   ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ :  06:45* - 14:20*.

 

* ΛΙΜΑΝΙ -  ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ :  06:45* –10:30 –14:20*.

·         Σάββατο: 06:45* –10:30 - 15:10  Εκτός Κυριακές.   (* ΑΝΑΧ/ΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΓΙΟΦΥΡΟ - ΑΜΝΙΣΣΟΣ : 06:30 - 06:55 (Πρασσά) – 8:00 - 09:00 - 10:00 & Από τις 10:00 έως 21:00 Κάθε 30’ Λεπτα – 22:00  ( ΩΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡ. ΑΠΟ ΓΙΟΦΥΡΟ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΓΙΟΦΥΡΟ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ :   07:10 –  11:10 - 14:20 - 16:10.  ( ΩΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡ. ΑΠΟ ΓΙΟΦΥΡΟ )

·          Σάββατο : 07:10 και 12:10 ( Εκτός Κυριακής )       (ΩΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡ. ΑΠΟ ΓΙΟΦΥΡΟ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΠΑ.Γ.Ν.Η. : 06:25 - 06:55 – 7.15 – 07:35 - 7.50 & Κάθε 1 ώρα έως 21.50 μετά 22:40  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΦΟΙΝΙΚΙΑ – ΜΑΛΑΔΕΣ:  07:00* -14:30 (ΑΝΑΧ/ΣΗΗ ΑΠΟ  ΛΙΜΑΝΙ ) -16:00*

·         ( Εκτός Σαββάτου Κυριακής. )  -   ( * ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΛΙΜΑΝΙ .) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΓΟΥΡΝΕΣ – ΑΘΑΝΑΤΟΙ:  07:05  – 14:00   ( Εκτός Σαββάτου Κυριακής. )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΚΝΩΣΣΟΣ – ΠΑΓΝΗ :   07.00 - 09:00 – 11:00 – 13:00 – 14:45  ( Αναχώρηση Από Κνωσσό )

-       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΓΙΟΦΥΡΟ - NEO KOIMHTHΡΙΟ :  10:00  ( ΑΠΟ ΓΙΟΦΥΡΟ )  -  Επιστροφή 11:15 Από Νέο Κοιμητήριο. 

·         Κυριακή : 09:00 & Επιστροφή 10:30 

 

ΑΠΟ 01/08/2021 ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΚΝΩΣΣΟΣ : 06:00 - 06:20 – 07:00 – 07:20 – 08:00 – 08:20 - 09:00 – 09:20 – 09:40 – 10:00 – 10:20 – 10:40 -  11:00  Και Κάθε 20’ Λεπτά έως 19:20  Μετά 20:00 – 20:20 – 21:00 - 22:00 - 22:30 – 23:00. ( Και Σάββατο )

 

·         Κυριακή : 06.00 - 06.30 Και Κάθε 30’ Λεπτά έως  23.00.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΦΟΡΤΕΤΣΑ :   06.40 – 07:40 – 08:40 – 09:35 – 10:35 – 11:35 – 12:35 -13:35 – 14:35 -15:35 – 16:35 -17:35 – 18:35 – 19:40 – 20:40 - 21.30.  ( 06:40 – 07:40- 8.40 - 9.35 & Κάθε 1 ωρα εως 18:35, Μετά 19:40 – 20:40 & 21:30 )

·         Κυριακή :  06:45 – 08:45 - 10:45 – 12:45 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45

-        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ :  05:53* - 06:30 – 06:55* - 07:20 - 07:40 – 07:55* – 08:20 - 08:40 – 08:55* – 09:20 - 09:40 – 09:55* – 10:20 - 10:40 – 10:55* – 11:20 - 11:40 – 11:55* – 12:20 - 12:40 – 12:55*– 13:20- 13:40 – 13:55* – 14:20 - 14:40 – 14:55* – 15:20 - 15:40 – 15:55* – 16:20 - 16:40 – 16:55* – 17:20 - 17:40 – 17:55* -18:20 - 18:40 – 18:55* – 19:20 - 19:40 – 20:00* – 20:20 - 20:40 – 21:00 – 21:15* - 21:40 – 22:00 – 22:30 - 23:00. ( * : ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ – ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΕΣ )                          ( 05:53 – 06:30 & Κάθε 20’ λεπτά εως 21:00, Μετα 21:15* – 21:40 – 22:00 – 22:30 – 23:00 )

 

·         Σάββατο : 05:53* - 06:30 – 06:55* - 07:20 - 07:40 – 07:55* – 08:20 - 08:40 – 08:55* – 09:20 - 09:40 – 09:55* – 10:20 - 10:40 – 10:55* – 11:20 - 11:40 – 11:55* – 12:20 - 12:40 – 12:55*– 13:20- 13:40 – 13:55* – 14:20 - 14:40 – 14:55* – 15:20 - 15:40 – 16:00 – 16:30  – 17:00* – 17:30 - 18:00 -18:30 - 19:00* – 19:30 –  20:00 - 20:30 – 21:00 – 21:15* - 21:30 – 22:00 – 22:30 - 23:00.  ( * : ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ – ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΕΣ )                                                                             

 

·         Κυριακή06:00 Και Kάθε 1 Ώρα  έως 23:00   

-        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ - ΜΕΣΑΜΠΕΛIEΣ : 05:53 - 06.55 - 7.55 – 08:55 & Κάθε 1 ώρα  έως 18:55 – 20:00 -  21:15.

·         Σάββατο : 05:53 - 06:55 - 07:55 – 08:55 – 09:55 – 10:55 – 11:55 – 12:55 – 13:55 – 14:55 - 17:00 - 19:00 - 21:15

·           Εκτός Κυριακής. 

-        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΛΙΜΑΝΙ - ΠΑ.Γ.Ν.Η : 08:15 – 08:30 – 08:45 – 09:20 – 09:40– 10:20 –10:40 – 11:20 – 11:40 – 12:20 – 12:40 – 13:20 – 13:40 – 14:20 – 14:40 – 15:20 – 15:40 – 16:20 – 16:40 – 17:20 – 17:40 -  18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30.

·         Σάββατο - Κυριακή :  08:25 – 09:25 & Κάθε 1 ώρα έως  - 21:25 

-        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΛΙΜΑΝΙ - ΣΚΑΛΑΝΙ :  07:30 – 09:50 – 14:15 – 16:05 -  18:10* - 21:00*.    * ΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΩ )

·         Σάββατο : 07:30* – 14:15*  -   Εκτός Κυριακής.

-        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΛΙΜΑΝΙ - ΑΓ. ΣΥΛΛΑΣ : 06:45 –  09:30 – 14:05 – 16:10 - 20:30.

·         Σάββατο :   06:45 – 14:05  -  Εκτός Κυριακής.   

-        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΛΙΜΑΝΙ - ΑΓΊΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ : 08:00 – 11:00 – 14:00.   ( Εκτός Σαββάτου Κυριακής. )

-        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΛΙΜΑΝΙ - ΠΑ.Γ.Ν.Η – Ι.Τ.Ε. : 08:30–14:20–17:30              ( Εκτός Σαββάτου Κυριακής. )

-       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΛΙΜΑΝΙ - ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ :  11:30 – 14:30 – 17:30 – 20:30. ( ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΜΟΝΟ )    ( Εκτός Σαββάτου Κυριακής. )

-       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΛΙΜΑΝΙ - ΓΑΖΙ :  09:30 – 10:30 – 12:30 – 13:30 – 15:30 – 16:30 – 18:30 – 19:30 – 21:30  

 

·         Σάββατο :  06:45* - 07:55* - 09:10 – 10.30 -12.10 – 13.30 – 15:10 –16:30 –18:10 –20:30 – 22:10.

  ( * ΑΝΑΧ/ΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡ. )

·         Κυριακή : 07:30 - 10:10 - 13:10 – 16.10 - 19.10 – 22.10.

 

* ΛΙΜΑΝΙ -  ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ :  06:45* –10:30 –14:20*.

·         Σάββατο: 06:45* –10:30 - 15:10  Εκτός Κυριακές.   (* ΑΝΑΧ/ΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡ.)

-       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΛΙΜΑΝΙ - ΦΟΙΝΙΚΙΑ – ΜΑΛΑΔΕΣ:  07:00* – 14:30  - 16:00* (* ΑΝΑΧ/ΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡ.)  ( Εκτός Σαββάτου Κυριακής. )

 

ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ – ΚΝΩΣΣΟΣ - EXPRESS        

                               

Από  01 / 08 / 2021  το δρομολόγιο  Κνωσσός  -  Αμμουδάρα -  Express  τίθεται ξανά σε λειτουργεία με τα εξής ωράρια, και την ακόλουθη διαδρομή,

·       Ώρες Αναχώρησης από Αμμουδαρα προς Κνωσσό : 08:30 – 09:30 – 10:30 - 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30.

·       Εκτός Κυριακές.  

·        Ώρες Αναχώρησης από Κνωσσό προς Αμμουδαρα : 09:15 – 10:15 - 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15.

·        Εκτός Κυριακές.  

 

Από Αμμουδαρα προς Κνωσσό

Το λεωφορείο που θα εκτελεί το δρομολόγιο Αμμουδαρα Κνωσσό Express θα ακολουθεί την παρακάτω διαδρομή : Θα ξεκινά από το τέρμα της Αμμουδάρας (Σταθμό ΔΕΗ) και θα διέρχεται από τις παρακάτω οδούς : Λεωφόρος Μελίνα Μερκούρη, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, Αριστερά προς Παραλιακή, οδός Παναγιωτάκη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου, δεξιά επί της Οδού Γιαμαλάκη, Αγίου Μηνά, Κυρίλλου Λουκάρεως, Πλατεία Κορνάρου, Οδός Έβανς, Πλατεία Κύπρου, Λεωφόρος Κνωσσού, έως τέρμα στον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού.

 

Από Κνωσσό προς Αμμουδαρα

Από Κνωσσό θα ξεκινάει το λεωφορείο και θα ακολουθεί την παρακάτω διαδρομή : Λεωφόρος Κνωσσού, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Δεξιά πλατεία Ελευθέριας (Αστόρια), Επιστροφή προς οδό Αβέρωφ, Πλατεία Κορνάρου, Κυρίλλου Λουκάρεως, Αγίου Μηνά, Αριστερά Λεωφόρο Καλοκαιρινού, Χανιόπορτα, Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, έως τον τερματικό σταθμό της Αμμουδάρας (Σταθμό ΔΕΗ).

 

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και το Ηράκλειο

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ