Ξεκινούν οι αιτήσεις για την αύξηση χωρητικότητας και ιπποδύναμης στα αλιευτικά σκάφη

Newsroom
Newsroom

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν.5035/2023 (Α’ 76), εκδόθηκε η υπ’ αριθ.3406/368489/30-11-2023 (Β’ 6854) Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία ορίζονται το ύψος της συνολικής πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας σε χωρητικότητα (GT) και ισχύ κινητήρων πρόωσης (kW) η οποία μπορεί να διατεθεί σε δυνητικούς δικαιούχους, για κάθε μια από τις κατηγορίες σκαφών των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν.5035/2023 (Α’ 76). Επίσης ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια μοριοδότησης, η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτημάτων που θα υποβληθούν, καθώς και η διαδικασία υλοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της ΥΑ, να υποβάλλουν τα αιτήματά τους στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται από την Υπηρεσία μας)

2.Φωτοαντίγραφα των κάτωθι εγγράφων

 i. Άδεια αλιευτικού σκάφους επαγγελματικής αλιείας.

 ii. Πιστοποιητικό καταμέτρησης. 

iii. Άδεια εκτέλεσης πλόων (κατά περίπτωση).

 iv. Έγγραφο εθνικότητας. (κατά περίπτωση). 

v. Πιστοποιητικό γενικής επιθεώρησης (κατά περίπτωση).

 Για την τεκμηρίωση και τον καταλογισμό μορίων τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά τη φάση της αξιολόγησης των αιτημάτων, υποβάλλονται προαιρετικά και κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 i. Πιστοποιητικό Γέννησης.

 ii. Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2022.

 iii. Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας που εκδίδεται από την ΑΣΠΕ.

 iv. Πιστοποιητικό αναπηρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

 v. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Σε περιπτώσεις συμπλοιοκτησίας, τα αιτήματα υποβάλλονται από το σύνολο των συμπλοιοκτητών που έχουν στην κυριότητά τους το 100% του αλιευτικού σκάφους.

Για την αξιολόγηση των αιτημάτων που θα υποβληθούν, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Η ηλικία του πλοιοκτήτη ή/και του συμπλοιοκτήτη.

β. Η οικογενειακή κατάσταση του πλοιοκτήτη ή/και του συμπλοιοκτήτη. Λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των φορολογικά εξαρτώμενων μελών του πλοιοκτήτη ή/και του συμπλοιοκτήτη, όπως αυτός δηλώθηκε στον Πίνακα 8 του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογικού εισοδήματος φορολογικού έτους 2022. Επίσης λαμβάνεται υπόψη αν οι πλοιοκτήτες ή/και ο συμπλοιοκτήτης έχει την ιδιότητα πολυτέκνου.

γ. Το ποσοστό αναπηρίας πλοιοκτήτη ή/και συμπλοιοκτήτη. Λαμβάνεται υπόψη ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται σε ισχύ πιστοποιητικό που εκδίδεται από τα Κέντρα Πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

δ. Η μόνιμη κατοικία του πλοιοκτήτη ή/και του συμπλοιοκτήτη. Ειδικότερα, αν ο πλοιοκτήτης ή/και συμπλοιοκτήτης, είναι μόνιμος κάτοικος νησιών με πληθυσμό κάτω των 1.000 κατοίκων (με βάση τα στοιχεία της απογραφής 2021) ή αν ο πλοιοκτήτης ή ο συμπλοιοκτήτης είναι μόνιμος κάτοικος παραμεθόριας περιοχής (περιοχές του άρθρου 24 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ε. Η ημερομηνία κατασκευής του σκάφους, όπως αυτό είναι καταχωρισμένο στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο.

στ. Η συνολική δηλωθείσα αλιευτική παραγωγή για την περίοδο από 01/01/2022 έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με τα δεδομένα ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιεία (ERS) ή/ και των μηνιαίων δηλώσεων παραγωγής, όπως αυτά υποβάλλονται και τηρούνται στη βάση δεδομένων του ΟΣΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και τα κριτήρια μοριοδότησης,  μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 28213-46506-507, e-mail: [email protected]

Φωτογραφία αρχείου via eurokinissi

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και τα Χανιά

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ