Eurobank: Οριακή μείωση πληθωρισμού τον Ιούλιο

Στέλλα Αυγουστάκη
Στέλλα Αυγουστάκη

Αύξηση ελλείμματος ισοζυγίου εμπορευμάτων στο εξάμηνο

Επιβράδυνση, έστω οριακή, σημείωσε, για πρώτη φορά από τον Μάιο 2021, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου του γενικού επιπέδου των τιμών στην Ελλάδα τον Ιούλιο 2022.

Όπως αναφέρεται στο πρόσφατο report “7 Ημέρες Οικονομία”, της Eurobank, το εν λόγω αποτέλεσμα συνδέεται με την επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου των τιμών ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ (δημοσίευση 8/8/2022), ο ετήσιος πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ διαμορφώθηκε στο 11,3% τον Ιούλιο 2022 από 11,6% τον Ιούνιο 2022.[1] Για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022 ανήλθε στο 8,9% από -1,0% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

 Μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης ο ετήσιος πληθωρισμός για τον μήνα Ιούλιο 2022 για την Ελλάδα είναι στο 11.3%, ενώ η κατάταξη των οικονομιών έχει ως εξής: Εσθονία 22,7%, Λετονία 21,0%, Λιθουανία 20,8%, Σλοβακία 12,8%, Σλοβενία 11,7%, Ολλανδία 11,6%, Ελλάδα 11,3%, Ισπανία 10,8%, Κύπρος 10,6%, Βέλγιο 10,4%, Ιρλανδία 9,6%, Πορτογαλία 9,4%, Λουξεμβούργο 9,3%, Αυστρία 9,3%, Ευρωζώνη 8,9%, Γερμανία 8,5%, Ιταλία 8,4%, Φινλανδία 7,9%, Γαλλία 6,8% και Μάλτα 6,5%.

Οι ομάδες που συνεισέφεραν περισσότερο στον γενικό δείκτη  

Σε ό,τι αφορά τις 12 βασικές ομάδες αγαθών και υπηρεσιών που απαρτίζουν τον γενικό δείκτη του ΕνΔΤΚ, τα αποτελέσματα στην περίπτωση της Ελλάδας τον Ιούλιο 2022 είχαν ως ακολούθως στέγαση 32,2% (περιλαμβάνει και την ενέργεια), μεταφορές 18,6%, διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 12,6%, ξενοδοχεία-καφέ-εστιατόρια 11,1%, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες 8,0%, ένδυση και υπόδηση 2,8%, άλλα αγαθά και υπηρεσίες 2,6%, αναψυχή-πολιτιστικές δραστηριότητες 1,9%, εκπαίδευση 0,9%, αλκοολούχα ποτά και καπνός 0,8%, υγεία 0,7% και επικοινωνίες -2,0%. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τις σταθμίσεις των προαναφερθεισών ομάδων αγαθών και υπηρεσιών, η στέγαση, η διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, οι μεταφορές και τα ξενοδοχεία-καφέ-εστιατόρια, συνεισέφεραν τις 10,9% του ετήσιου πληθωρισμού (11,3%) τον Ιούλιο 2022. Τη μεγαλύτερη συνεισφορά είχε η στέγαση με 4,1%, ωστόσο αποδεικνύεται ότι οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν διαχυθεί και σε άλλες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών.

Αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου εμπορευμάτων κατά €7,3 δισεκ. ή 71,6% στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022 

Σύμφωνα με τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές εμπορευμάτων της Ελλάδας προς τις χώρες του εξωτερικού τo 1ο εξάμηνο 2022 ανήλθαν στα €26,0 δισεκ. σε τρέχουσες τιμές, καταγράφοντας ετήσια αύξηση €7,4 δισεκ. ή 39,8%.[2] Εξαιρώντας τις κατηγορίες των πετρελαιοειδών και πλοίων, η ετήσια ενίσχυση των εξαγωγών εμπορευμάτων ήταν σαφώς μικρότερη στα €3,3 δισεκ. ή 24,1%. Το ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές εμπορευμάτων από τις χώρες του εξωτερικού προς την Ελλάδα ενισχύθηκαν με τον διπλάσιο ρυθμό σε όρους απόλυτων μεγεθών, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το έλλειμμα του ισοζυγίου εμπορευμάτων. Αναλυτικά, διαμορφώθηκαν στα €43,6 δισεκ. σε τρέχουσες τιμές από €28,9 δισεκ. το 1ο εξάμηνο 2021 (€14,7 δισεκ. YoY ή 51,1% YoY). Πλην των κατηγοριών των πετρελαιοειδών και πλοίων, η ετήσια αύξηση των εισαγωγών εμπορευμάτων κινήθηκε χαμηλότερα στα €7,6 δισεκ. ή 34,1%.

Βάσει των παραπάνω επιδόσεων, το έλλειμμα του ισοζυγίου εμπορευμάτων στην Ελλάδα το 1ο εξάμηνο 2022 διαμορφώθηκε στα €17,6 δισεκ. σε τρέχουσες τιμές σημειώνοντας ετήσια διεύρυνση €7,3 δισεκ. ή 71,6%. Το 58,6% της προαναφερθείσας διεύρυνσης, ήτοι τα €4,3 δισεκ., προήλθε από την κατηγορία των εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων, ενώ το 41,0%, ήτοι τα €3,0 δισεκ., από την κατηγορία των πετρελαιοειδών. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο εξαμήνου και σε όρους απόλυτων μεγεθών, η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου εμπορευμάτων στην Ελλάδα το 1ο εξάμηνο 2022 είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ.[3] 

Αυτό οφείλεται κυρίως στη χειροτέρευση των όρων εμπορίου (terms of trade shock) που προκάλεσε η άνοδος των τιμών ενέργειας, των τροφίμων και άλλων εμπορευμάτων σε συνδυασμό με την υψηλή εξάρτηση της οικονομίας από τις εισαγωγές ενέργειας και άλλων αγαθών για κατανάλωση ή για παραγωγή.[4] Εντούτοις, σε επίπεδο τριμήνου, η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου εμπορευμάτων το 2ο τρίμηνο 2022 (€3,2 δισεκ.) ήταν μικρότερη από την αντίστοιχη το 1ο τρίμηνο 2022 (€4,1 δισεκ.). Το εν λόγω αποτέλεσμα αναμένεται να καταγραφεί και στους εθνικούς λογαριασμούς του 2ου τριμήνου 2022.[5] 

Το ισοζύγιο αγαθών (καθαρές εξαγωγές αγαθών) εκτιμάται ότι θα έχει αρνητική συνεισφορά στον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο 2022, ωστόσο με μικρότερη ένταση από ότι στο 1ο τρίμηνο 2022 (βλέπε Σχήμα 4). Επιπρόσθετα, η προαναφερθείσα αρνητική συνεισφορά του ισοζυγίου αγαθών προβλέπεται να αντισταθμιστεί σε έναν βαθμό από τη θετική συνεισφορά του ισοζυγίου υπηρεσιών λόγω της ισχυρής ανάκαμψης των τουριστικών εσόδων.

Παραπομπές

  1. Προηγήθηκε η δημοσίευση των προκαταρτικών εκτιμήσεων από τη Eurostat στις 29/7/2022, βάσει των οποίων ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο 2022 εκτιμήθηκε στο 11,5% και στην Ευρωζώνη στο 8,9%.
  2. Τα εν λόγω στοιχεία που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ είναι μη εποχικά διορθωμένα και σε τρέχουσες τιμές. Για. περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε: 

https://www.statistics.gr/documents/20181/24d4ebc1-d38e-bda1-27f3-4902e44974b4

  1. Τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της ΕΛΣΤΑΤ έχουν ως αρχική παρατήρηση τον Ιανουάριο 2004.
  2. Για το σύνολο της Ευρωζώνης βλέπε: https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2022/html/ecb.ebbox202203_01~a3fe116ba1.el.html
  3. Η δημοσίευση των εθνικών λογαριασμών του 2ου τριμήνου 2022 είναι προγραμματισμένη για τις 7/9/2022.

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ