Τα «μυστικά» της νέας ρύθμισης των 36 και 72 δόσεων

Newsroom
Newsroom

Αφορά αποκλειστικά συνεπείς οφειλέτες και συγκεκριμένα όσους κάλυπταν τις υποχρεώσεις τους προς τους δήμους πριν ξεσπάσει η ενεργειακή κρίση n Για ποιους και πότε αναβιώνει η παλαιά ρύθμιση των 100 καταβολών

Σε πολλές δόσεις που φθάνουν έως και 72 και με δόση που ξεκινάει από 30 ευρώ τον μήνα, χιλιάδες πολίτες έχουν την ευκαιρία να κλείσουν οριστικά τις ανοιχτές υποθέσεις που έχουν με τους δήμους μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λογαριασμοί ύδρευσης, κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας και άλλα δημοτικά τέλη που έμειναν απλήρωτα στη σκιά της ενεργειακής κρίσης και της έκρηξης του πληθωρισμού μπορούν πλέον να τακτοποιηθούν με μια νέα έκτακτη ρύθμιση που προβλέπει 36 ή 72 μηνιαίες έντοκες δόσεις. Την ίδια ώρα, ανοίγει ξανά η πόρτα των παλαιών ρυθμίσεων των 100 δόσεων σε όσους τις έχασαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023.

Η νέα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά συνεπείς οφειλέτες και συγκεκριμένα όσους κάλυπταν τις υποχρεώσεις τους προς τους δήμους πριν ξεσπάσει η ενεργειακή κρίση και ειδικότερα δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1η Νοεμβρίου 2021 και επιπλέον είχαν καταβάλει όλες τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων των 100 δόσεων έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, εφόσον είχαν υπαχθεί σε αυτές.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες που έχουν αφήσει απλήρωτα δημοτικά τέλη, κλήσεις, ΤΑΠ και άλλες οφειλές προς τους δήμους θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Νέα ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων

1 Χρέη που ρυθμίζονται. Αφορά οφειλές προς δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε 36 δόσεις είτε σε έως 72 δόσεις.

2 Οι προϋποθέσεις. Για την ένταξη στη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων θα πρέπει:

– Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1η Νοεμβρίου 2021 και επιπλέον να έχει καταβάλει όλες τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων των 100 δόσεων έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, εφόσον είχε υπαχθεί σε αυτές.

– Ο οφειλέτης να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

– Ο οφειλέτης κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

3 Ελάχιστη δόση. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ.

4 Επιτόκιο. Οι δόσεις είναι έντοκες. Το επιτόκιο υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 0,25% ετησίως για τις 36 δόσεις και πλέον 1,5% ετησίως για τις 72 δόσεις.

5 Αναστολή κατασχέσεων. Με την ένταξη στη νέα ρύθμιση ισχύουν όλα τα ευεργετήματα όπως η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και η αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί των οφειλών που ρυθμίζονται.

6 Οφειλές σε πάγια ρύθμιση. Μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων και οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου 2021 και είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες κατά την 1η Φεβρουαρίου 2023 πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκλειστικά τέτοιες οφειλές.

7 Αρρύθμιστες οφειλές. Προκειμένου ο οφειλέτης να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων, αν έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της ένταξης να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

8 Η αίτηση. Υποβάλλεται προς τον δήμο μέχρι 30 Ιουνίου 2023.

Αναβίωση 100 δόσεων

Παλαιές ρυθμίσεις των 100 δόσεων που χάθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 δύνανται να αναβιώσουν με πληρωμή δύο δόσεων έως την 31η Ιουλίου 2023 (της τρέχουσας και μιας επιπλέον). Αν ο οφειλέτης έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων ή των 48 δόσεων κατά περίπτωση.

Πηγή: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ «ΤΑ ΝΕΑ»

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ