Τι προβλέπουν οι ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο - Προστίθεται και νέο "χαράτσι" - Ποιους αφορά

Iσορροπείται η… απαλλαγή που πήραν για την ατελώς αποστολή των αντιγράφων πράξεων από τις αρχικές δηλώσεις που προβλέπονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη ΔΕΠΑ που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή.

Νέο χαράτσι 4,5 ευρώ προστίθεται στο ήδη υπάρχον τέλος κτηματογράφησης (9,5 ευρώ) που καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες για τα δικαιώματα που έχουν περιληφθεί στα τελικά Κτηματολόγια.

Πρόκειται για τις περιπτώσεις που αν το πιστοποιητικό έχει παραπάνω από μία ενότητες, οι πολίτες θα χρεώνονται επιπλέον 4,5 ευρώ ανά ενότητα.

Έτσι, στην ουσία, ισορροπείται η… απαλλαγή που πήραν για την ατελώς αποστολή των αντιγράφων πράξεων από τις αρχικές δηλώσεις που προβλέπονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη ΔΕΠΑ που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή. Παράλληλα, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις σε δασικές εκτάσεις και προστατευμένες περιοχές, μείωση της απόστασης των κοιμητηρίων από οικιστική περιοχή, αλλά και παράταση στις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων μέχρι τις 8 Νοεμβρίου.

Αναλυτικότερα, οι ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο προβλέπουν μεταξύ άλλων:

– Καταβολή πάγιου τέλους 9,5 ευρώ, για τη χορήγηση από τα κτηματολογικά βιβλία πιστοποιητικού κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου ή προσώπου. Όταν δε το εν λόγω πιστοποιητικό περιέχει περισσότερες από μία ενότητες δικαιωμάτων καταβάλλεται πάγιο τέλος ύψους 4,5 ευρώ για κάθε επιπλέον της μιας ενότητας.

– Ατελής αποστολή από τον υποθηκοφύλακα προς το γραφείο κτηματογράφησης του αντιγράφου της περίληψης της πράξης και του αντιγράφου της πράξης με την οποία επέρχονται οι μεταβολές επί δικαιωμάτων που έχουν ήδη καταχωρισθεί με τις αρχικές δηλώσεις.

– Εισάγεται νέα διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι για την εξέταση της αίτησης διόρθωσης το γραφείο κτηματογράφησης συντάσσει έκθεση με την οποία περιέχει υποχρεωτικά αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Η έκθεση φτάνει στους ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν προθεσμία 30 ημερών είτε να διορθώσουν είτε να εκφράσουν γραπτώς τις αντιρρήσεις τους.

– Ξεκινούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων. Κάθε επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα και αποτελείται από έναν πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη, έναν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών, έναν νομικό, έναν συμβολαιογράφο και έναν μηχανικό.

– Ανοίγει το γραφείο κτηματολογίου των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου.

– Εισάγεται πρόβλεψη παράτασης όλων των προθεσμιών, όταν η υπό κτηματογράφηση περιοχή τίθεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω έκτακτων γεγονότων (σεισμοί, πλημμύρες κ.λπ.).

– Προβλέπεται απαλλαγή του Φορέα από δημοτικούς φόρους και τέλη.

– Τα πάγια και τα αναλογικά τέλη, καθώς και τα δικαιώματα ή πρόστιμα ή λοιπά έσοδα που καταβάλλονται αποτελούν έσοδα του Κτηματολογίου.

– Καταργείται το άρθρο με το οποίο παρατείνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

– Το Δ.Σ. του Φορέα αποφασίζει για τις δαπάνες και τη σύναψη συμβάσεων, εφόσον αυτές δεν ξεπερνούν τις 135 χιλ. ευρώ.

– Συστήνεται θέση γενικού διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με θητεία 5 ετών, η οποία ανανεώνεται μόνο μία φορά. Παράλληλα, συστήνονται 3 ακόμα θέσεις αναπλ. γενικών διευθυντών, που επίσης η θητεία τους είναι 5ετούς διάρκειας και μπορεί να ανανεώνεται μόνο μία φορά.

– Συστήνεται προσωρινός κλάδος υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πρώην υποθηκοφυλακείων με 17 οργανικές θέσεις.

Αυθαίρετα

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στις πολεοδομικές ρυθμίσεις προβλέπεται πως:

– Παρατείνεται έως τις 8 Νοεμβρίου 2019 η προθεσμία εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων μπορούν να προβούν αυτοβούλως σε κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων. Περαιτέρω, προβλέπεται άμεση κατεδάφιση όλων των αυθαίρετων κτισμάτων που εντοπίζονται μετά την καταληκτική ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι κατά την κατεδάφιση, ακόμα και αν διαπιστώνεται κάποια διαφοροποίηση στις κατασκευές, η διαδικασία θα συνεχίζεται κανονικά. Ταυτόχρονα, αν οι δαπάνες της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης υπερβαίνουν το ποσό των 10 χιλ. ευρώ, ο καταλογισμός σε βάρος του υπόχρεου θα πραγματοποιείται με σχετική απόφαση του αρμόδιου υπουργού.

– Επιτρέπεται η επέμβαση σε δάση, δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές, βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών για την εγκατάσταση κέντρων περίθαλψης και φιλοξενίας ειδών της άγριας πανίδας.

Παράλληλα, επιχειρείται να λυθεί το ζήτημα των μη οριοθετημένων ρεμάτων, έτσι ώστε όσα ακίνητα δεν βρίσκονται εντός ρεμάτων να μπορούν να υπαχθούν στο νόμο αυθαιρέτων και αντίστοιχα όσα κτίσματα είναι εντός των ορίων να κατεδαφιστούν. Για να μπορέσει να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τα μη οριοθετημένα ρέματα και μέχρι να οριοθετηθούν, το ΥΠΕΝ βάζει προσωρινά τα παρακάτω όρια:

Οι αποστάσεις-κλειδιά ανάλογα με το μέγεθος των ρεμάτων (μικρά, μεσαία και μεγάλα) είναι μισό μέτρο, 20 μέτρα και 50 μέτρα αντίστοιχα.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στις επίμαχες διατάξεις του νομοσχεδίου:

– Στα μικρά ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης του 1 τετραγωνικού χιλιόμετρου, όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μικρότερης ή ίσης του μισού (0,50 τ.χ.) όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεων, οι οριογραμμές συμπίπτουν με τις γραμμές όχθης.

– Στα μεσαία ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης των 10 τ.χ. όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μικρότερης ή ίσης των 5 τ.χ. όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, γραμμή 20 μέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος.

– Στα μεγάλα ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μεγαλύτερης των 10 τ.χ. όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μεγαλύτερης των 50 τ.χ. όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, γραμμή 50 μέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος.

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ