ΑΔΜΗΕ

Η βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα της στρατηγικής του ομίλου ΑΔΜΗΕ

Η βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα της στρατηγικής του ομίλου ΑΔΜΗΕ

Βασική προτεραιότητα του Διαχειριστή είναι η συνεχής ενίσχυση της διαφάνειας σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση στοιχείων σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ