Αδυναμία Πληρωμής

Ο Λίβανος σε αδυναμία πληρωμής

Ο Λίβανος σε αδυναμία πληρωμής

Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας