Αεροδρόμιο Σητείας

Εκλέγει νέα διοίκηση η «Αεροδρόμιο Αν. Κρήτης-ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ Α.Ε.»

Εκλέγει νέα διοίκηση η «Αεροδρόμιο Αν. Κρήτης-ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ Α.Ε.»

Την Κυριακή, 26 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ