Αεροπορικές Μεταφορές

ΕΕ: Σημαντική μείωση κατέγραψαν οι αεροπορικές μεταφορές το 2020

ΕΕ: Σημαντική μείωση κατέγραψαν οι αεροπορικές μεταφορές το 2020

Για να αποτρέψουν την εξάπλωση της COVID-19, οι χώρες σε όλο τον κόσμο έλαβαν περιοριστικά μέτρα από τις αρχές του 2020, με αποτέλεσμα ο κλάδος των αερομεταφορών να πληγεί σοβαρά