Αεροπορική Σύνδεση

Ενεργοποιήθηκε η απαγόρευση αεροπορικής και ακτοπλοϊκής μετάβασης στα νησιά

Ενεργοποιήθηκε η απαγόρευση αεροπορικής και ακτοπλοϊκής μετάβασης στα νησιά

Δείτε αναλυτικά τι ισχύει για τις συγκεκριμένες μετακινήσεις