Αγορές Ηρακλείου

Οι αγορές του Μεγάλου Κάστρου την εποχή της Τουρκοκρατίας και η πολυσύχναστη Αγά Τσαρσί ή Τζαμισί !

Οι αγορές του Μεγάλου Κάστρου την εποχή της Τουρκοκρατίας και η πολυσύχναστη Αγά Τσαρσί ή Τζαμισί !

Οι μικρές αγορές ήταν, η μια στην περιοχή των Εβραίων στην οποία κατοικούσαν και Οθωμανοί και εκεί υπήρχαν Μεταξουργοί ή Καζαζίδες και από την μεριά των Αρμενίων ήταν η μικρή αγορά ή Κιουτζούκ Τσαρσί ή Μικρό Τσαρσάκι.