Αγροτικές Ενισχύσεις

Πληρωμές αγροτικών επιδοτήσεων σε δικαιούχους αγρότες

Πληρωμές αγροτικών επιδοτήσεων σε δικαιούχους αγρότες

Ολοκληρώθηκε ομαλά η πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων