Ακαθαρσίες

Βελιγράδι: Ο βρώμικος Δούναβης

Βελιγράδι: Ο βρώμικος Δούναβης

Οι χαμηλές αποδόσεις της Σερβίας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν βασικό εμπόδιο για την ευρωπαϊκή πορεία της