Αλιευτικό

Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αλιευτικές επιχειρήσεις

Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αλιευτικές επιχειρήσεις

Στα πλαίσια ενεργοποίησης του μέτρου 3.1.9 του Ε.Π.ΑΛ.&Θ. 2014-2020, περί προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της covid-19.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ