Αμερικανική Αγορά

Ενδιαφέρον της αμερικανικής αγοράς για την Ελλάδα

Ενδιαφέρον της αμερικανικής αγοράς για την Ελλάδα

. Από τις επαφές υψηλού επιπέδου που είχε ο υπουργός με σημαντικούς παράγοντες της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς (αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχειακούς ομίλους, tour operators κλπ), επιβεβαιώθηκε το έντονο ενδιαφέρον του αμερικανικού κοινού για τη χώρα μας, ως ασφαλή τουριστικό προορισμό.