Ανάδρομος Ερμής

Τι συμβαίνει αν κάποιος έχει γεννηθεί όταν ο Ερμής είναι ανάδρομος;

Τι συμβαίνει αν κάποιος έχει γεννηθεί όταν ο Ερμής είναι ανάδρομος;

Ο Ανάδρομος Ερμής είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα αστρονομικό φαινόμενο, που ήδη είχαν παρατηρήσει οι αρχαίοι Έλληνες