Αναπηρία

Ενημερωτικές εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας Συλλόγων Σπάνιων Παθήσεων

Ενημερωτικές εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας Συλλόγων Σπάνιων Παθήσεων

Στην εκδήλωση παρέχεται διερμηνεία στην Νοηματική Γλώσσα  για Κωφούς και Βαρήκοους.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ