Αναπνευστικά προβλήματα

Τα μωρά ως τριών μηνών με Covid-19, συνήθως, έχουν μόνο πυρετό

Τα μωρά ως τριών μηνών με Covid-19, συνήθως, έχουν μόνο πυρετό

Σύμφωνα με αμερικανική μελέτη