Αντώνης Σαμαράς

Συστήθηκε το κοινωφελές «Ίδρυμα Αντώνη Κ. Σαμαρά»

Συστήθηκε το κοινωφελές «Ίδρυμα Αντώνη Κ. Σαμαρά»

Ποιοι οι σκοποί του ιδρύματος

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ