Απαγόρευση Εξόδου

Γερμανία: Γενική απαγόρευση εξόδου στην Βαυαρία

Γερμανία: Γενική απαγόρευση εξόδου στην Βαυαρία

Η απαγόρευση ισχύει σε πρώτη φάση για δυο εβδομάδες