Απασχόληση

ΟΟΣΑ: Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος

ΟΟΣΑ: Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος

H μετάβαση από το υφιστάμενο σύστημα στο νέο θα επιφέρει «ένα μέτριο δημοσιονομικό κόστος, το οποίο αναμένεται να αυξάνεται σταδιακά και να κορυφωθεί στα μέσα του αιώνα», αναφέρει ο ΟΟΣΑ.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ