ΑΠΕ

Επιχορήγηση Περιφερειών για επιχειρήσεις που λειτουργούν μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ

Επιχορήγηση Περιφερειών για επιχειρήσεις που λειτουργούν μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ

Η εν λόγω επιχορήγηση χορηγείται αποκλειστικά για κάλυψη των δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων των προαναφερόμενων επιχειρήσεων προς τρίτους.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ