Απλογισμός

Ξεπέρασαν τα 4 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα για τις παραβάσεις των μέτρων

Ξεπέρασαν τα 4 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα για τις παραβάσεις των μέτρων

Σημαντικό μέρος του ποσού πρόκειται να διατεθεί στο ΕΣΥ