Αποφάσεις

Τι αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Τι αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Η συνεδρίαση έγινε με τηλεδιάσκεψη

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ