Απόπειρα Βενιζέλου

Γιατί δεν τους έφτανε μόνο η πολιτική εξόντωση του Βενιζέλου;

Γιατί δεν τους έφτανε μόνο η πολιτική εξόντωση του Βενιζέλου;

6 Ιουνίου 1933… Πώς φτάσαμε στην απόπειρα δολοφονίας κατά Βενιζέλου