Απόρριψη

«Όχι» από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε 3 προμηθευτές μασκών για τα σχολεία

«Όχι» από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε 3 προμηθευτές μασκών για τα σχολεία

Δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα έγγραφα που προέβλεπε η διαδικασία

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ