Απόσπασμα

Το δημόσιο σχολείο στο απόσπασμα

Το δημόσιο σχολείο στο απόσπασμα

"Δεν ακούσαμε αυτά που σκόπιμα αποκρύφτηκαν, ότι τα σχολεία θα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την απόδοσή τους, ότι η πρόσβαση στους πόρους θα είναι ανάλογη των επιδόσεών τους, ότι θα διαμορφωθούν σχολεία δύο και τριών ταχυτήτων..."