Αποτελέσματα

Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2020

Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2020

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 166,5 εκατ. ευρώ έναντι 141,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019, αυξημένες κατά 17,6%.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ