Αποτελέσματα

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2021

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2021

Άνω των 6,5 δις. ευρώ η συνολική αξία των επενδύσεων που προωθεί ή στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ