Αποτύπωση

Οι ανάγκες του Ν. Λασιθίου σε λιμενικές υποδομές

Οι ανάγκες του Ν. Λασιθίου σε λιμενικές υποδομές

Θα γίνει αποτύπωση της συνολικής κατάστασης και των αναγκών