Αρχαία Άντισσα

Αρχαία Άντισσα: Τρία κτίσματα έφερε στο φως η αρχαιολογική ανασκαφή

Αρχαία Άντισσα: Τρία κτίσματα έφερε στο φως η αρχαιολογική ανασκαφή

Η πρώτη αρχαιολογική έρευνα ξεκίνησε τη δεκαετία του '30 από αρχαιολόγους της Αγγλικής Σχολής