Αρχαιολογικές ανασκαφές

Μια μέρα σημαδιακή για την Κρήτη, τον πολιτισμό μας, τον κόσμο ολόκληρο!

Μια μέρα σημαδιακή για την Κρήτη, τον πολιτισμό μας, τον κόσμο ολόκληρο!

Χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο για την εποχή δυναμικό, ο Α. Έβανς ξεκίνησε μια μεγάλης κλίμακας συστηματική ανασκαφή. Το ανακοινώνει επίσημα στις 16 Μαρτίου του 1900.