Αριστοφάνης Χουρδάκης

Διαγωνισμός στη μνήμη του Αριστοφάνη Χουρδάκη

Διαγωνισμός στη μνήμη του Αριστοφάνη Χουρδάκη

Προκήρυξη διαγωνισμού στην καταγραφή, μη καταγεγραμμένων μέχρι τώρα, κρητικών παραμυθιών και διαγωνισμού στη δημιουργία - σύνθεση – συγγραφή νέων παραμυθιών