Αριθμός Ταυτοποίησης

Προσωπικός αριθμός: Ο ΑΦΜ μας θα γίνει ο νέος αριθμός ταυτοποίησης

Προσωπικός αριθμός: Ο ΑΦΜ μας θα γίνει ο νέος αριθμός ταυτοποίησης

Ο προσωπικός αριθμός δεν θα αντικαταστήσει τις ταυτότητες και θα δίνεται στην γέννηση, όπως δίνεται σήμερα ο ΑΜΚΑ