Αροδαρές

Αναβίωσε το έθιμο, έφτιαξαν αροδαρές στο Σκινιά!

Αναβίωσε το έθιμο, έφτιαξαν αροδαρές στο Σκινιά!

Γυναίκες με τα άνθη τους από τις αυλές τους, έκαναν τις αροδαρές τους τιμώντας την παράδοση του τόπου.