Ασφαλές Περπάτημα

Ευρωπαϊκή πρωτιά σε πόλη της Κρήτης για ασφαλές περπάτημα - ποδηλασία

Ευρωπαϊκή πρωτιά σε πόλη της Κρήτης για ασφαλές περπάτημα - ποδηλασία

Διακρίθηκε ανάμεσα σε 3.135 ευρωπαϊκές πόλεις που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό