Ασπασία Λουπάκη

Η Ασπασία Λουπάκη εκπρόσωπος των Επιμελητηρίων στην Επιτροπή Ισότητας Κρήτης

Η Ασπασία Λουπάκη εκπρόσωπος των Επιμελητηρίων στην Επιτροπή Ισότητας Κρήτης

Επελέγη μετά από σχετική εισήγηση του του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χανίων