Ατλαντικός Ωκεανός

Ατλαντικός: Υδάτινη χωματερή για σχεδόν 200 εκατ. τόνους πλαστικό

Ατλαντικός: Υδάτινη χωματερή για σχεδόν 200 εκατ. τόνους πλαστικό

Τι εδειξαν νέες μετρήσεις σε βάθος έως και 200 μέτρων