Αυταρχικά Καθεστώτα

Η πανδημία δίκοπο μαχαίρι για τα αυταρχικά καθεστώτα

Η πανδημία δίκοπο μαχαίρι για τα αυταρχικά καθεστώτα

Από την Ουγγαρία μέχρι την Τουρκία, την Ρωσία και τις άλλες χώρες που προέκυψαν από την διάλυση της Σοβιετικής Έ νωσης, η κρίση δημιουργεί προβλήματα σε καθεστώτα που ήδη βρίσκονταν αντιμέτωπα με οικονομικές δυσχέρειες