Αυταρχικά Καθεστώτα

Ο «χάρτης» του Economist για τη Δημοκρατία - Ποια κράτη κατατάσσονται στα «αυταρχικά»

Ο «χάρτης» του Economist για τη Δημοκρατία - Ποια κράτη κατατάσσονται στα «αυταρχικά»

Στην Ευρώπη, η Ισπανία πέρασε το 2021 από το καθεστώς της «πλήρους δημοκρατίας» σε αυτό της «ελαττωματικής δημοκρατίας», κατηγορία στην οποία κατατάσσεται επίσης η Γαλλία από το 2020.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ