Αυτοψίες

Λάρισα: Ολλανδοί ειδικοί επιστήμονες στην Λίμνη Κάρλα για την εξεύρεση λύσεων

Λάρισα: Ολλανδοί ειδικοί επιστήμονες στην Λίμνη Κάρλα για την εξεύρεση λύσεων

Πάνω από 500 εκατομμύρια m³ νερού εξακολουθούν να βρίσκονται στον κάμπο, εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία για τα σπίτια και ειδικά για  τα σπίτια που είναι πιο κοντά στο νερό στους Δήμους Αγίας και Κιλελέρ.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ