Βασιλική Αγίου Πέτρου

Κυριακή των Βαΐων στην άδεια Βασιλική του Αγίου Πέτρου -Το μήνυμα του πάπα Φραγκίσκου

Κυριακή των Βαΐων στην άδεια Βασιλική του Αγίου Πέτρου -Το μήνυμα του πάπα Φραγκίσκου

Η τελετή μεταδόθηκε από την τηλεόραση και στο διαδίκτυο σε εκατομμύρια πιστούς.