Βασιλική του Αγίου Μάρκου

Έκθεση για την 80η επέτειο από την Μάχη της Κρήτης

Έκθεση για την 80η επέτειο από την Μάχη της Κρήτης

Στην έκθεση παρατίθενται τα ιστορικά γεγονότα που αφορούν στη Μάχη του Ηρακλείου, μέχρι και την ημέρα κατάληψης της πόλης από τους Γερμανούς.