Βασίλης Σπίνος

Πέθανε γνωστός επιχειρημάτιας

Πέθανε γνωστός επιχειρημάτιας

«Η απουσία του έντονη, θα είναι όμως πάντα μαζί μας»