Βασίλης Τσιγκούρας

Δώρο ζωής από την Αθήνα στην Κρήτη, για έναν υπερήλικα σκύλο

Δώρο ζωής από την Αθήνα στην Κρήτη, για έναν υπερήλικα σκύλο

Ο σκύλος ακολουθεί πάντα το αφεντικό του και τον βοηθάει στις αγροτικές εργασίες!